Posláním služby je pomoc lidem bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí, a to v rovině sociální, duševní, duchovní a praktické.

titles.basic_info

service.social_service Terénní programy
service.subcategory Rehabilitace
service.address Rokytnice 413, Vsetín 755 01, Zlínský kraj
service.phone 720 736 711
service.email tp@elimvsetin.cz
service.website http://www.elimvsetin.cz/o-sluzbe4
service.capacity
service.note

Pravidelně navštěvujeme různá místa v územním obvodu města Vsetína (parky, nádraží, prostory před supermarkety, veřejná prostranství). Zajíždíme i do obcí v rámci Vsetínska, Valašskokloboucka a Vizovicka.

Co vám můžeme nabídnout
• pomoc a spolupráci při řešení vašich problémů
• sociální poradenství a poskytnutí potřebných informací
• pomoc s vyřízením osobních dokladů, s evidencí na úřadu práce a při vyřizování dávek hmotné nouze
• zprostředkování možnosti provedení hygieny a výměny oblečení
• zprostředkování možnosti přespání v noclehárně, ubytování v azylovém domě, na ubytovně nebo v pronájmu
• pomoc při řešení krizových situací, dluhů, zdravotních problémů a závislostí
• pomoc při hledání zaměstnání
• zprostředkování lékařské či jiné odborné pomoci
• potravinovou pomoc

Kontaktní pracovníci