Nabízíme pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci související s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a léků. Terénní forma umožňuje oslovovat i klienty, kteří by jinou sociální službu nevyužili a díky tomu je nasměrovat na další možnosti podpory a pomoci. U osob, které se potýkají s hraním hazardních her, sázením či jiným závislostním chováním, nebo se nacházejí v obtížné životní situaci z jiných důvodů, můžeme situaci společně probrat a zprostředkovat další odbornou pomoc.

titles.basic_info

service.social_service Terénní programy
service.subcategory Rehabilitace
service.address Ohrada 1879, Vsetín 755 01, Zlínský kraj
service.phone 739 829 578, 737 451 756
service.email terenniprogramy@seznam.cz
service.website https://www.agarta.cz/terenni-programy/
service.capacity
service.note

Terénní programy Agarta poskytuje služby zejména pro uživatele drog ve věku nad 15 let. Specifikem služby je, že ji klienti mohou využívat ve svém přirozeném prostředí, tedy tam, kde se běžně pohybují. Zaměřuje se zejména na klienty, kteří se chovají rizikovým způsobem, nejsou motivováni ke změně a z nějakých důvodů nemohou nebo nechtějí využívat jiné sociální služby. Hlavním cílem je navázat vztah postavený na vzájemné důvěře, snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s problémovým užíváním drog a motivace k méně rizikovému chování.

Kontaktní pracovníci