service.single - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Uherský Brod

Jsme terénní a ambulantní sociální služba, která podporuje rodiny s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí. Tyto rodiny, které nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé období, motivujeme a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli. Pracujeme převážně v přirozeném prostředí rodiny.

titles.basic_info

service.social_service Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address U Žlebu 1066, Uherský Brod (část) 688 01, Zlínský kraj
service.phone 739 573 473
service.email marie.vaskovicova@ssub.cz
service.website https://ssub.cz/sasrd-uhersky-brod
service.capacity
service.note

Cílem služby je zejména pomoc cílové skupině osob se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.

Rodina je vedena k tomu, aby byla schopná:

  • zajistit výchovu a vzdělávání dětí přiměřeně jejich věku (prevence odebírání dětí z rodiny),
  • samostatně vyřizovat záležitosti na úřadech, u lékaře, ve škole aj.,
  • řešit nepříznivou finanční situaci,

  • zabezpečit své finanční potřeby z příjmu ze zaměstnání (prevence závislosti na sociálních dávkách).

Kontaktní pracovníci