service.single - Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče

Poskytujeme podporu a pomoc rodinám s dětmi; Podpora pozitivního rodičovství; Nabízíme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; Výchovné i vzdělávací činnosti; Pracovně výchovná činnost s dětmi i dospělými; Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte; Pomáháme rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě; Poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání; Sociálně terapeutické činnosti; Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; Podpora při řešení finančního zabezpečení, bydlení, zaměstnání; Podpora a nácvik rodičovského chování, vedení hospodaření, udržování domácnosti, jednání na úřadech, školách, vedení k rodičovské zodpovědnosti; Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a společenským prostředím; Řešení problémů, předrozvodové, rozvodové i porozvodové situace; Podpora pozitivní komunikace; Sanace rodinného prostředí; Poskytujeme základní sociální poradenství a zprostředkováváme další potřebnou odbornou pomoc

titles.basic_info

service.social_service Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address Kollárova 658/13, Kroměříž 767 01, Zlínský kraj
service.phone 724 667 655, 724 567 540
service.email rckm@rckm.cz
service.website http://wordpress.rodinnecentrumkromeriz.cz/popis-sluzby/
service.capacity

Kontaktní pracovníci