Pomáháme rodinám s dětmi se zdravotním, kombinovaným či jiným postižením a rodinám ohroženým sociálním vyloučením, které žijí v Olomouci, Uherském Hradišti a okolí. Doprovázíme pěstounské rodiny v Olomouci(uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče). Služba je určena rodinám s dětmi do 18 let. Předpokladem poskytování služby je zájem rodiny o zlepšení své situace a zkvalitnění života.

titles.basic_info

service.social_service Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště (část) 686 01, Zlínský kraj
service.phone 736 620 804
service.email michal.umlauf@maltezskapomoc.cz
service.website https://maltezskapomoc.cz/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny-s-detmi/
service.capacity
service.note

Usilujeme o podporu důstojného života rodin s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, která by mohla mít neblahý dopad na vývoj dítěte. Naším cílem je zlepšení rodinné a sociální situace celé rodiny – dětí i rodičů. Tohoto cíle chceme dosáhnout následujícími cestami:

  • umožnění zdravého vývoje dítěte a jeho sociální začleňování v přirozeném prostředí
  • podpora zdravého fungování rodiny
  • prevence sociálního vyloučení rodičů a dětí
  • zvýšení samostatnosti rodiny
  • podpora zdravých sociálních a pracovních vztahů

  • zvýšení životních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu a zachování životní úrovně nezbytné pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj.

Kontaktní pracovníci