service.single - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Holešov

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Charity Holešov (dále jen SAS) je poskytnout pomoc a podporu rodinám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením.

titles.basic_info

service.social_service Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address Tovární 1407/28, Holešov 769 01, Zlínský kraj
service.phone 737 484 565, 734 435 297
service.email sas@holesov.charita.cz
service.website https://www.holesov.charita.cz/nase-sluzby/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny-s-detmi/
service.capacity

Kontaktní pracovníci