Pomáháme rodinám, které žijí v sociálně nepříznivých podmínkách, překonat potíže a rizika této situace. Přispíváme k jejich úspěšnému zařazení v životě a podporujeme je při výchově a vzdělávání dětí. Řešíme s nimi řadu závažných situací a hledáme cesty k jejich zvládnutí.

titles.basic_info

service.social_service Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address Smetanova 1484, Vsetín 755 01, Zlínský kraj
service.phone 571 420 617, 739 244 835
service.email machalkova@diakonievsetin.cz
service.website https://www.diakonievsetin.cz/sluzby-pro-rodice-deti-a-mladez/mozaika-pro-rodiny-s-detmi/
service.capacity

Kontaktní pracovníci