service.single - Podané ruce - osobní asistence Prostějov

Posláním organizace je podporovat začleňování lidí se sníženou soběstačností do společnosti. Umožnit jim žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému životu. Naplňovat jejich potřeby v přirozeném prostředí s důrazem na zachování důstojnosti.

titles.basic_info

service.social_service Osobní asistence
service.subcategory Pečovatelská služba a osobní asistence
service.address Polišenského 4467/3, Prostějov (část) 796 01, Olomoucký kraj
service.phone 777 011 745
service.email osa.prostejov@podaneruce.eu
service.website http://www.podaneruce.eu/
service.capacity

Kontaktní pracovníci