Služba je určena osobám se zdravotním postižením od 19 let a seniorům, kteří potřebují pomoc jiné osoby. Osobní asistence je terénní služba, jejímž posláním je umožnit osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či věku vést běžný život ve svém domácím a přirozeném prostředí. S podporou a pomocí osobního asistenta si zachovat soběstačnost, zvládat domácnost a běžné denní činnosti a aktivity.

titles.basic_info

service.social_service Osobní asistence
service.subcategory Pečovatelská služba a osobní asistence
service.address Horní náměstí 135, Vsetín 755 01, Zlínský kraj
service.phone 571410001
service.email asistence@vsetin.charita.cz
service.website https://www.vsetin.charita.cz/jak-pomahame/osobni-asistencni-sluzba/
service.capacity
service.note

Služba je poskytována ve Vsetíně  a přilehlých obcích. Poskytuje se bez časového omezení na základě individuálních potřeb a osobních cílů uživatele, nejčastěji v jeho domácím prostředí nebo na jiném sjednaném místě. Osobní asistent pomáhá vykonávat jen ty činnosti, které uživatel sám nezvládne, podporuje samostatnost a aktivitu uživatele.

Kontaktní pracovníci