Naším posláním je jakékoliv osobě se sníženou soběstačností pomoci se začlenit s maximálně možnou a osobně chtěnou měrou zpět do společnosti a pomoci klientovi setrvat ve svém domácím prostředí. Osobní asistent pomáhá klientovi prožít život tak kvalitně, jak je to jen možné a pomáhá klientovi překonávat jeho omezení, a tím zvyšovat kvalitu jeho života.

titles.basic_info

service.social_service Osobní asistence
service.subcategory Pečovatelská služba a osobní asistence
service.address Moravní nábřeží 81, Uherské Hradiště (část) 686 01, Zlínský kraj
service.phone 734 644 225
service.email coa.uhradiste@uhradiste.charita.cz
service.website https://www.uhradiste.charita.cz/nase-sluzby/centrum-osobni-asistence/
service.capacity

Kontaktní pracovníci