Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Podstatou služby je osobní pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stáří. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele na základě jeho aktuální potřeby v předem stanoveném rozsahu.

titles.basic_info

service.social_service Osobní asistence
service.subcategory Pečovatelská služba a osobní asistence
service.address Komenského 115, Slavičín 763 21, Zlínský kraj
service.phone 734 435 242, 571 112 201
service.email magda.zubkova@slavicin.charita.cz
service.website https://www.slavicin.charita.cz/nase-sluzby/osobni-asistence-slavicin/
service.capacity

Kontaktní pracovníci