Posláním Poradenského centra ZEBRA je pracovat na zlepšení sociální situace svých klientů s maximálním využitím jejich schopností, dovedností a odborných kapacit pracovníků centra. Poradenské centrum ZEBRA poskytuje klientům služby v oblasti sociálně – právní, psychologické a terapeutické, a to jak v ambulantní, tak v terénní formě.

titles.basic_info

service.social_service Odborné sociální poradenství
service.subcategory Poradenství
service.address Masarykovo náměstí 1079, Valašské Klobouky 766 01, Zlínský kraj
service.phone 608 899 408
service.email poradnazebra@gmail.com
service.website http://pivecka-ops.cz/?page_id=1948
service.capacity
service.note

Poradenské centrum ZEBRA se zaměřuje na komplexní práci s klienty a nabízí jim poradenství v oblasti sociálně právní a dluhové, psychologické a terapeutické poradenství, mediaci a krizovou intervenci. Poskytované služby jsou bezplatné a jsou poskytovány osobám z cílových skupin rodin s dětmi, dětí, osob v krizi, obětem domácího násilí, osobám vedoucím rizikový způsob života a seniorům.

Cílová skupina:

  • Rodiny s dítětem/dětmi
  • Oběti domácího násilí
  • Osoby v krizi
  • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • Děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
  • Senioři ve věku 60 let a výše

Kontaktní pracovníci