service.single - Sociálně Terapeutická Dílna Kopretina (pobočka Strakonice)

Sociálně terapeutická dílna (STD) je ambulantně poskytovaná služba, která přináší našim klientům pravidelný program. Její chod zajišťují kvalifikovaní sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.

titles.basic_info

service.social_service sociálně terapeutická dílna
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Lidická 1081, Strakonice I 386 01, Jihočeský kraj
service.phone 734 200 971
service.email dilnast@fokus-pisek.cz
service.website https://www.fokus-pisek.cz/fokus-strakonice/socialni-terapeuticka-dilna-kopretina/
service.capacity
service.note

Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné.


Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Pracovní činnost:
Sociálně terapeutická dílna poskytuje podporu pro zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
days.0 13:00 - 16:00
days.1 09:00 - 13:00
days.3 12:00 - 16:00
days.4 09:00 - 13:00
service_working_hours.list #2 - Denní aktivity:
Jejím cílem je sdílení pracovních zkušeností, zvyšování samostatnosti a soběstačnosti a pravidelný denní režim.
days.0 10:00 - 13:00
days.1 13:00 - 15:00
days.3 09:00 - 12:00