service.single - Denní stacionář pro seniory Chvalčov

Posláním charitního Denního stacionáře ve Chvalčově je poskytování ambulantní služby seniorům, kteří přes den nemohou, nebo nechtějí, z různých důvodů zůstávat doma a přejí si pobývat ve společnosti svých vrstevníků.

titles.basic_info

service.social_service Denní stacionář
service.subcategory Stacionář
service.address Školní 798, Chvalčov 768 72, Zlínský kraj
service.phone 573 332 683, 777 763 780
service.email info@bystriceph.charita.cz
service.website https://www.bystriceph.charita.cz/sluzba/579/
service.capacity
service.note


  • dospělí (27 - 64 let) mladší senioři (65 - 80 let) starší senioři (nad 80 let) Služba je výjimečně určena také osobám mladším 65 let, které dosáhly věku pro přiznání starobního důchodu, pokud souhlasí s programem zařízení, který neodpovídá jejich věkové skupině.

Kontaktní pracovníci