service.single - PETRKLÍČ, o.p.s. azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Cílem našeho AD je poskytnout matkám s nezaopatřenými dětmi a samotným ženám krátkodobé ubytování v bezpečném a klidném prostředí. Dále nabídnout odbornou pomoc pro vyřešení nejzávažnějších překážek na cestě k samostatnému a plnohodnotnému životu ve společnosti, vše podle individuálních potřeb a schopností.

titles.basic_info

service.social_service Azylový dům
service.subcategory Bydlení
service.address Na Krajině 44, Uherské Hradiště (část) 686 01, Zlínský kraj
service.phone 572 503 675, 774 730 176
service.email petrklic.ops@seznam.cz
service.website http://www.petrklicuh.cz/
service.capacity
  • počet lůžek - 25
service.note

Pro koho je služba určena
Služba je určena ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci, do této cílové skupiny patří:
•    oběti všech forem domácího násilí
•    osoby, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci
•    osoby žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí
•    osoby bez přístřeší nebo žijící v bytových podmínkách ohrožujících zdraví a život
•    matky s dětmi vyžadující bezodkladnou pomoc v oprávněných zájmech dítěte v oblasti SPOD

•    klientka dětského domova, která dosáhla zletilosti a nemá možnost dalšího ubytování

Kontaktní pracovníci