service.single - Azylové ubytování pro dospělé s dětmi

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín poskytuje přechodné a bezpečné ubytování osobám v nepříznivé sociální situaci pojené se ztrátou bydlení. Poskytování služby vychází z individuálních potřeb osob a podporuje jejich samostatnost a napomáhá k návratu nebo začleňování do běžného života. Přednostně je chráněn zájem nezletilého dítěte.

titles.basic_info

service.social_service Azylový dům
service.subcategory Bydlení
service.address SNP 4789, Zlín (část) 760 05, Zlínský kraj
service.phone 734 435 379
service.email chd@zlin.charita.cz
service.website https://www.zlin.charita.cz/sluzba/139/
service.capacity

Kontaktní pracovníci