service.single - Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod

Azylový dům (AD) pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod poskytuje v nepřetržitém provozu pobytovou službu matkám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v obtížné životní situaci, již nezvládají řešit vlastními silami. Během pobytu v našem zařízení poskytujeme pomoc a podporu klientkám tak, aby po odchodu z AD byly schopny co nejlépe obstát v každodenním životě a byly co nejméně závislé na sociální pomoci. Podmínkou pobytu je aktivní spolupráce při řešení své obtížné situace. Je velmi důležité seznámit klientku s možnostmi, kam se v případě potřeby obrátit. Poslání služby vychází z poslání Charity Uherský Brod, založené na principech křesťanské lásky.

titles.basic_info

service.social_service Azylový dům
service.subcategory Bydlení
service.address Pod Valy 664, Uherský Brod (část) 688 01, Zlínský kraj
service.phone 572 633 105, 724 651 264
service.email radka.roubalikova@uhbrod.charita.cz
service.website https://www.uhbrod.charita.cz/sluzba/1654/
service.capacity
  • počet lůžek - 29 (9 bytových jednotek)

Kontaktní pracovníci