Posláním Azylového bydlení Cusanus je podpořit člověka v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Ženy, muži i páry zde nacházejí dočasné ubytování a další podporu při dosahování příznivých změn ve svém životě. Snahou zařízení je vytvářet bezpečné prostředí a cíleně přispívat k začlenění uživatelů do běžného života společnosti.

titles.basic_info

service.social_service Azylový dům
service.subcategory Bydlení
service.address Tř. Maršála Malinovského 263, Uherské Hradiště (část) 686 01, Zlínský kraj
service.phone 572501563, 734 510 396
service.email abc@uhradiste.charita.cz
service.website https://www.uhradiste.charita.cz/sluzba/1282/
service.capacity

Kontaktní pracovníci