Posláním služby Terapeutická dílna Klíček, která je určená lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, je zajištění podpory a prostoru k rozvoji potřebných pracovních a sociálních návyků, soběstačnosti, zodpovědnosti a schopnosti žít vlastní smysluplný život. Tato podpora je poskytována v ambulantní službě.

titles.basic_info

service.social_service Sociálně terapeutické dílny
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Františkánská 332, Uherské Hradiště (část) 686 01, Zlínský kraj
service.phone 731 680 539
service.email jitka.bittnerova@uhradiste.charita.cz
service.website https://www.uhradiste.charita.cz/sluzba/1512/
service.capacity
service.note

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením

Činnosti

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Kontaktní pracovníci