Denní centrum sv. Ludmily v Uherském Hradišti nabízí dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením z Uherského Hradiště a blízkého okolí individuální pomoc a podporu soběstačnosti při začleňování se do běžného života. Integrací se snažíme co nejvíce zabránit jejich sociální izolaci a vyloučení ze společnosti. Uživatelům služby umožňujeme také smysluplné využití jejich jinak volného času.

titles.basic_info

service.social_service Centra denních služeb
service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address Velehradská třída 247, Uherské Hradiště (část) 686 01, Zlínský kraj
service.phone 572 540 592, 734 510 397
service.email dcludmila@uhradiste.charita.cz
service.website https://www.uhradiste.charita.cz/sluzba/201/
service.capacity

Kontaktní pracovníci