service.single - Sociální rehabilitace CDZ (Charita Uherské hradiště)

Posláním center duševního zdraví je zapojit lidi s problémy s duševním zdravím znovu do společnosti a umožňovat jim žít dál svůj život mezi svými příbuznými a přáteli s adekvátní podporou terénních i ambulantních služeb.

titles.basic_info

service.social_service Centrum duševního zdraví
service.subcategory CDZ - Centrum duševního zdraví
service.address Masarykovo náměstí 157/158, Uherské Hradiště (část) 686 01, Zlínský kraj
service.phone 604 868 344, 731 144 384
service.email cdz@uhradiste.charita.cz
service.website https://www.uhradiste.charita.cz/sluzba/1583/
service.capacity
service.note

CDZ je detašované pracoviště střediska Labyrint. S úzce specifikovanou cílovou skupinou. Osoby se SMI, a nebo rozvojem SMI, osoby v okruzích F2, F3, okrajově F42 a F6, osoby s GAF pod 70 let.

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Kontaktní pracovníci