service.single - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Charita Otrokovice

Terénní služba rodinám s dětmi nabízí pomoc a podporu pro rodiny s dětmi ve věku do 18 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, a kde by mohlo dojít k ohrožení zdravého vývoje dítěte. Usilujeme o to, aby rodina získala potřebné dovednosti k úspěšnému zvládnutí své situace, vytvářela bezpečné prostředí a podmínky pro výchovu dítěte. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele.

titles.basic_info

service.social_service Sociálně aktivizační služba
service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address Na Uličce 1617, Otrokovice (část) 765 02, Zlínský kraj
service.phone 737 331 954
service.email tsr@otrokovice.charita.cz
service.website https://www.otrokovice.charita.cz/sluzba/109/
service.capacity
service.note

Činnosti s dětmi zaměřené na jejich rozvoj; podpora rodiče při školní přípravě dítěte a v komunikaci se školou; podpora řešení finanční situace v rodině; podávání informací, popřípadě doprovod na zájmové aktivity, do školy; podpora rozvoje sociálních, rodičovských a občanských kompetencí; možnost doprovodů k lékaři, na Úřad práce, do institucí vč. nácviků jednání a pomoci při vyplňování formulářů; podpora komunikace v rámci rodiny.

Kontaktní pracovníci