service.single - Samaritán - služby pro lidi bez domova

Posláním Terénního programu Samaritán je podpora a pomoc lidem, kteří žijí na ulici nebo v provizorním bydlení. Služba vyhledává lidi bez domova a je poskytována v jejich přirozeném prostředí. Snažíme se předcházet zhoršení jejich situace a motivovat je ke zlepšení jejich životních podmínek.

titles.basic_info

service.social_service Terénní programy
service.subcategory Rehabilitace
service.address Moravní 936, Otrokovice (část) 765 02, Zlínský kraj
service.phone 577 925 083, 605 867 180
service.email tps@otrokovice.charita.cz
service.website https://www.otrokovice.charita.cz/sluzba/113/
service.capacity
service.note

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí

Kontaktní pracovníci