Posláním Nového domova Otrokovice je poskytnout ubytování a podporu ženám a rodičům s nezletilými nezaopatřenými dětmi a to na přechodnou dobu.

titles.basic_info

service.social_service Azylový dům
service.subcategory Bydlení
service.address Hlavní 1229, Otrokovice (část) 765 02, Zlínský kraj
service.phone 577 932 388, 739 113 245
service.email ndo.socpra@otrokovice.charita.cz
service.website https://www.otrokovice.charita.cz/sluzba/100/
service.capacity
service.note

Cílové skupiny rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí

Kontaktní pracovníci