service.single - Sociálně terapeutické dílny Libníč

Naši uživatelé (zejména psychicky nemocní) nejsou schopni se umístit a působit v běžných a chráněných pracovištích. Hlavní náplní poskytované služby je umožnění a podpora těchto osob při vytváření a zdokonalování dovedností a pracovních návyků pomocí sociálně-terapeutických aktivit ve třech dílnách: truhlářská dílna, keramická dílna a ateliér pedigu. naší snahou je, aby naši uživatelé měli možnost hodnotně využívat volný čas a aby měli zajištěnou odpovídající kvalitu života.

titles.basic_info

service.social_service sociálně terapeutické dílny
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Libníč 17, Rudolfov 373 71, Jihočeský kraj
service.phone 725 020 060
service.email metodik@domovlibnic.cz
service.website http://domovlibnic.cz/std-o-sluzbe/
service.capacity

24 klientů, tedy 8 klientů v každé dílně

service.note

Konkrétní vymezení cílové skupiny:

  • Osoby s chronickým duševním onemocněním.
  • Osoby s mentálním postižením.
  • Osoby s tělesným postižením.
  • Osoby s jiným zdravotním postižením.
  • Senioři.

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Ambulantní služba
Po-Pá 8:00-15:00