service.single - AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE A ADIKTOLOGIE KROMĚŘÍŽ

Zajišťujeme diagnostiku, prevenci, individuální, párovou, rodinnou a skupinovou terapii, doléčování, motivační rozhovory, pomoc v krizových situacích, řešení osobních, vztahových i pracovních těžkostí. Naší specializací je i péče o osoby s širokým spektrem návykových poruch, od závislostí na cigaretách, alkoholu, lécích a nelegálních drogách, až po patologické hráčství a další procesuální závislosti (nadměrné hraní PC her, využívání internetu apod.).

titles.basic_info

service.social_service Ambulance
service.subcategory Ambulance
service.address Tovačovského 437, Kroměříž 767 01, Zlínský kraj
service.phone +420 775 061 881, +420 607 518 088
service.email ambulancekm@seznam.cz
service.website https://www.ambulancekm.cz/
service.capacity
service.note

Máme uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami:

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna (pouze pro adiktologii)

  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zam. bank, pojišťoven a stavebnictví

  • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

  • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

  • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Klienti, kteří jsou pojištěnci smluvních pojišťoven, mají zdravotní péči hrazenou v rámci zdravotního pojištění.

Pro plnou úhradu péče ze zdravotního pojištění je třeba přinést ŽÁDANKU od praktického lékaře, psychiatra či jiného specialisty.

Kontaktní pracovníci