service.single - Klinický psycholog Mgr. Marta Beníčková

Ambulance klinické psychologie zajišťuje ambulantní a konziliární péči v oblasti duševního zdraví, která je zaměřena na diagnostiku a terapii duševních poruch a poruch chování, včetně poruch psychosomatický a stavů somatopsychických. Nedílnou součástí činnosti ambulance klinické psychologie je depistáž a dispenzarizace pacientů s duševními poruchami a krizová a intervenční péče u somaticky nemocných pacientů. Konziliární péče je zaměřena na všechny věkové skupiny, ambulantní primárně na dospělou část populace. Součástí nabídky služeb je ambulance vývojové diagnostiky, která poskytuje péči rizikovým novorozencům a ambulance kognitivní rehabilitace zajišťující rehabilitaci a trénink kognitivních funkcí u hospitalizovaných pacientů.

titles.basic_info

service.social_service Ambulance
service.subcategory Ambulance
service.address J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště 686 68, Zlínský kraj
service.phone 572 529 852
service.email benicekm@nemuh.cz
service.website http://psychologuh.cz/
service.capacity

Kontaktní pracovníci