service.single - Denní psychoterapeutický stacionář Nemocnice Tábor

Koncept stacionáře má za cíl přiměřeně doplňovat či nahrazovat léčbu lůžkovou a nasměrovat klienty k další práci na sobě samých.

titles.basic_info

service.social_service Denní stacionář
service.subcategory Stacionář
service.address Kpt. Jaroše 2000, Tábor (část) 390 03, Jihočeský kraj
service.phone 381 606 777
service.email psychiatrie@nemta.cz
service.website https://www.nemta.cz/wp-content/uploads/2021/09/Stacionar-psychiatrie.pdf
service.capacity
service.note

CÍLE STACIONÁŘE: - zamezit zhoršení psychického stavu a hospitalizaci na psychiatrickém lůžku - terapeutickým programem zastavit rozvoj psychických potíží - rozpoznat hlubší souvislosti psychických potíží - nalézt příčiny a vnitřní potenciál ke změně - motivovat k dlouhodobější práci s psychickými potížemi

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba denního stacionáře
PONDĚLÍ – PÁTEK 8:30 – 14:30