Je jedním z oborů psychologie, který aplikuje poznatky o fungování lidské psychiky. Využívá psychodiagnostické postupy k určování typu a příčin poruchy, případně psychoterapeutické postupy ke zlepšení stavu pacienta nebo klienta. Poskytujeme širokou nabídku psychodiagnostických, neuropsychologických, psychoterapeutických a poradenských služeb.

titles.basic_info

service.social_service Psychologická ambulance
service.subcategory Ambulance
service.address Počernická 16, Strašnice (Praha 10) (část) 100 00, Hlavní město Praha
service.phone +420 222 510 607
service.email pocernicka@clinterap.cz
service.website https://clinterap.cz/klinicka-psychologie-praha-10/
service.capacity

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Ordinační hodiny
Ordinační hodiny
days.0 07:00 - 15:00
days.1 07:00 - 18:00
days.2 07:00 - 15:00
days.3 07:00 - 16:00
days.4 07:00 - 15:00