Psychiatrická ambulance pro dospělé se zabývá léčbou duševních poruch pomocí farmakoterapie (pomocí léků), psychoterapie (dosažení optimálního rozvoje osobnosti a zmírnění či úplné odstranění psychických potíží pomocí rozhovoru – přístup KBT) či kombinací obou těchto metod. Psychiatrická ambulance pro děti a adolescenty se zabývá léčbou duševních poruch pomocí farmakoterapie (pomocí léků), psychoterapie (dosažení optimálního rozvoje osobnosti a zmírnění či úplné odstranění psychických potíží pomocí rozhovoru, relaxačních technik ) či kombinací obou těchto metod.

titles.basic_info

service.social_service Psychiatrická a pedopsychiatrická ambulance
service.subcategory Ambulance
service.address Masarykovo náměstí 82, Rokycany 337 01, Plzeňský kraj
service.phone 732 314 409
service.email teslikova.optihealth@seznam.cz
service.website http://psychiatrie-rokycany.cz/
service.capacity

Kontaktní pracovníci