service.single - Psychiatrická ambulance - MUDr. Andrea Mašková

Provoz psychiatrické a psychoterapeutické praxe, ordinace ve Světlé nad Sázavou. Věnuje se psychiatrii pro dospělé, gerontopsychiatrie (specializovaná péče o klienty v seniorském věku a poradenství pro jejich rodiny), psychoterapie individuální a párová (systemický přístup) a rodinná terapie (práce s rodinným systémem). Poskytovaná specializovaná zdravotní péče je plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami (VZP 111, ČPZP 205, ZPMV 211, VoZP 201, OZP 207, RBP 2013) a nevyžaduje doporučení od praktického lékaře.

titles.basic_info

service.subcategory Ambulance
service.address Lánecká 970, Světlá nad Sázavou 582 91, Kraj Vysočina
service.phone 605 788 109
service.email andrea.maskova@seznam.cz
service.website https://www.psychiatrie-maskova.cz
service.capacity

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Ordinační hodiny
PO: 8:00 - 11:00 hod. (pacienti ze sociálních zařízení) ÚT - ČT: 8:00 - 13:00 hod.