Posláním denního stacionáře je nabízení individuální podpory a pomoci osobám, které splňují cílovou skupinu (patří do ní osoby s duševním onemocněním). Za pomoci sociální služby mohou tyto osoby i nadále žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a udržovat vztahy, které jsou pro ně důležité. Poskytovaná sociální služba respektuje důstojnost osob, jejich lidská práva a svobody. Uživatelům služby umožňujeme smysluplné využití jejich času, dále udržování a upevňování jejich schopností a dovedností a realizování každodenního života dle svých představ a žít běžným způsobem života srovnatelným s vrstevníky. Rodinným příslušníkům nabízí pomoc ve formě zajištění jejich blízkých, kteří s ohledem na svůj věk, chronické onemocnění či zdravotní postižení nemohou zůstat doma sami.

titles.basic_info

service.social_service Denní stacionář
service.subcategory Stacionář
service.address Žižkova 2075/106, Jihlava (část) 586 01, Kraj Vysočina
service.phone 565 599 441
service.email linda.kopuleta@icss.cz
service.website http://www.icss.cz/index.php/o-sluzbe-ds
service.capacity
service.note

- služba určena pro osoby od 55 let věku


Úřední hodiny kanceláře (Žižkova 106):

Po 07:00 - 15:30, St 07:00 - 15:30

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní hodiny
PO - PÁ: 6:30 - 18:00 hod.