Moderní tísňová služba Anděl Strážný chrání zdraví a životy, dává pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně, 365 dní v roce v rámci celé České republiky. Prostřednictvím SOS tlačítka pomáhá řešit krizové situace seniorům, osobám se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocným a jejich rodinám.

titles.basic_info

service.social_service Tísňová péče
service.subcategory Krizová pomoc
service.address Jeronýmova 1750/21, České Budějovice 2 (část) 370 05, Jihočeský kraj
service.phone 770 163 572
service.email kamila.podlahova@andelstrazny.eu
service.website http://www.andelstrazny.eu
service.capacity
service.note

Je registrovanou sociální službou podle ust. § 41 zák. č. 108/2006 Sb. Na úhradu služby lze využít příspěvek na péči.

Kontaktní pracovníci